PressRelease 2017-12-12

Fortsatta satsningar inom produkttank-segmentet - Positionering inför förväntat starkare marknad

Rapport

Delårsrapport
1 januari–30 september

Vi önskar alla våra kunder, samarbets­partners och medarbetare en riktigt God Jul!

2017-12-15

Marknadens utveckling

$12 006
2017-12-08

Market update: november 2017

"Botten nådd på produkttankmarknaden"

Vår fartygsflotta

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

Kalender

Q4 2017 30 januari 2018 
Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day