PressRelease 2017-04-21

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Rapport

Delårsrapport
1 januari–31 mars

 

 

Årsstämma

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 hålls den 25 april i Göteborg.

2017-04-21

Marknadens utveckling

$10 425
2017-apr-14
Rullande 8 veckor Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin

Vår fartygsflotta

Extern analys

Analys från Fearnleys – All set up and ready to grow

Kalender

Q1 2017 25 april 2017
Q2 2017 15 augusti 2017
Q3 2017 9 november 2017
Årsstämma 2017 25 april 2017

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Hållbarhet

”Designen har stor påverkan på energieffektiviteten” 

Intervju med Jacob Norrby, skeppsbyggnadsingenjör på Stena Teknik.