Vår flotta

Concordia Maritimes flotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ och tre MR (ECO), två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ och ett suezmaxfartyg. 

Vår flotta
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
P-MAX     
Stena Premium 65 200 1B 2011  Spot Stena Weco
Stena Polaris 65 200 1A 2010  Spot Stena Weco
Stena Performance 65 200 1B 2006 Spot Stena Weco
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t o m sept 2018 Stena Weco
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t o m april 2019 Stena Weco
Stena Paris 65 200 1B 2005 Timecharter t o m juni 2018 Stena Weco
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Timecharter t o m juni 2018 Stena Bulk 
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot Stena Bulk 
Stena Perros 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
Stena President 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
           
IMOIIMAX     
Stena Image 50 000   2015 Spot Stena Weco
Stena Important 50 000   2015 Spot Stena Weco 
           
MR (ECO)     
Ej namngivet fartyg2) 50 000   2015 Spot Stena Weco
Ej namngivet fartyg3)  50 000     2013 Spot  Stena Weco
Ej namngivet fartyg3) 50 000    2013 Spot  Stena Weco
           
Suezmax     
Stena Supreme 158 000   2012 Spot Stena Sonangol
Suezmax Pool

Tabellen avser flottan i augusti 2017.

*Lätta = lätta petroleumprodukter. Tunga = tunga petroleumprodukter.

1) Consecutive Voyage Charter

2) 50% charter november 2015–november 2017 (med option ytterligare 1–6 månader).

3) 50% charter juni/juli 2017–juni/juli 2018