Aktieägare

Uppdaterad 2017-03-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Handelsbanken Finland 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Villefranche S.A.R.L 1,5 0,8
Morgan-Åke Åkesson 1,4 0,8
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,9 0,5
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 316 74,2%
1 001–10 000 942 21,1%
10 001–20 000 81 1,8%
20 001– 129 2,9%
Totalt 4 468 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,1 6,4
Svenska ägare 88,9 93,6
Varav
- Institutioner 63,9 79,4
- Privatpersoner 25,0 14,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,1 83,5
20 största ägarna 76,4 86,6
100 största ägarna 87,0 92,6