Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7) Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK –59,4 (–22,4), 9 ...

Läs artikelnPressmeddelande 2011-08-09

Concordia Maritime uppgraderar fartyg och förändrar flottans disposition

Stena Performance sysselsätts från och med juli på den öppna marknaden. Befraktningen sköts på vårt uppdrag av Stena Weco som är ett joint venture mellan Stenas...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2011-06-13

Leverans av Stena Premium

Samtliga fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2011-04-29

Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Det fastställdes ett totalt oförändrat arvode om 1.700.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföra...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2011-03-21

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Läs artikeln

Pressmeddelande 2011-01-14

Concordia Maritime deltager i inbefraktning av  två Aframax-fartyg

Concordia Maritime deltager med 50% i inbefraktning av två Aframax-tankers med hög isklass (1A). Inbefraktningen har gjorts av Stena Bulk. Ett Aframax-fartyg är...

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: