Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7) Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK –59,4 (–22,4), 9 ...

Läs artikelnPressmeddelande 2012-07-02

Leverans av Stena Supreme från Samsungvarvet i Korea

Concordia Maritimes totala flotta innehåller i och med leveransen förutom Suezmaxtankern Stena Supreme tio egna P-MAX produkttankfartyg (65,000 ton dödvikt) och...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2012-06-28

Stena Supreme döptes i Korea

Stena Supremes gudmor är Marie Eriksson, jurist och dotter till Madeleine Olsson Eriksson, en av tre ägare till Stena Sfären tillsammans med Dan Sten och Stefan...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2012-06-21

Concordia Maritime beställer två tankfartyg

Fartygen ingår i en serie om sex fartyg som projekterats av Stena Weco och Stena Bulk och utvecklats av Stena Teknik tillsammans med GSI. Fokus i utvecklingsarb...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2012-04-27

Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Det fastställdes ett totalt arvode om 1.925.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt S...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2012-03-27

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2011 på webben

Tryckt version distribueras inom kort.

Läs artikeln

Pressmeddelande 2012-03-23

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819 I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehålle...

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: