Stena Polaris & Operation Pacer Goose

 

Under sommaren 2023 deltog Stena Polaris återigen i US Air Force ”Pacer Goose Mission”, vars syfte är att förse den amerikanska flygbasen Thule på nordvästra hörnet av Grönland, med bränsle, byggnadsmaterial, fordon och andra typer av tyngre förnödenheter.

Operationen genomförs varje år i juli eller augusti, den enda tid på året som väderförhållandena tillåter och då isen är som tunnast. Thule Air Base drivs av US Space Force. Stationen började etableras på 1940-talet och rymmer idag cirka 600 militärer.

Stena Polaris användes för transport av 200 000 fat flygbränsle. Resan från hamnen i Algeciras, Spanien, genom Medelhavet, över Atlanten och upp genom Labradorhavet gick väl. Sista sträckan gick hon i konvoj, ledda av de två isbrytarna Terry Fox och Ocean Gladiator. Väderförhållandena var något sämre än förra året, med tidvis dimma och isbelagda partier. 

Stena Polaris är sedan början av 2022 utkontrakterat till Crowley Government Services Inc. Fartyget är bemannat med amerikansk besättning. Crowley hyr i sin tur ut fartyget till US Military Sealift Command, som använder henne för att transportera bränslen till baser runt om i världen.

Stena Polaris har konverterats för att uppfylla de krav som U.S. Department of Defense ställer. Bland annat har fartyget fått utrustning för bunkring av militärfartyg under gång ute till havs. Stena Polaris har amerikansk flagg och bemannas av amerikansk besättning.

 

Om Stena Polaris

Stena Polaris är ett produkttankfartyg av s.k. P-MAX-klass. Bakom utvecklingen av konceptet, som utvecklades tillsammans med våra nära partners Stena Bulk och Stena Teknik, ligger ett behov av att kunna trafikera grunda vatten och hamnar med mer last än motsvarande fartyg i samma storleksklass. För att göra detta möjligt har P-MAX-fartygen gjorts avsevärt bredare än traditionella MR-fartyg. Den ökade volymen gör att de kan transportera upp till 30 procent mer last.

P-MAX-konceptet tar säkerhetstänkandet in i en ny dimension. Fartygen är byggda med dubbla drift- och styrsystem, motorer, axlar, generatorer, kontroll- och bränslesystem, roder och propellrar. Maskinrummen är separerade med brand- och vattentäta skott och kommandobryggan är utrustad med ett copilotsystem.

Stena Polaris är byggt med den näst högsta isklassningen, 1A. Den förstärkta iskapaciteten möjliggör transporter i hav med svåra isförhållanden. 2013 seglade hon t ex Nordostpassagen, sjövägen norr om Europa och Asien.

Teknisk fakta

183 m LOA, 40 m beam, Isklass 1A, byggt 2010 Split, DWT 65,200

Sista bilden: Stena Polaris i Nordostpassagen 2013.