Mål och måluppfyllnad

Miljömässigt ansvar

Mål 2019 Utfall 2019 Mål 2020
Oljespill, liter 0 0 0
Minskad bränsleförbrukning, mt/dygn (ägda fartyg)1) 0,3 0,24 0,3
CO2-reducering, mt  2 800 1 940 2 800
SOx-reducering, mt 36 26,5 36
Nox-reducering, mt 80 55 80
Minskning av utsläpp av partiklar, mt 0,9 0,8 0,9
High Risk Observation 0 0 0