Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Concordia Maritime bidrar till en hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av resurser genom att ha en lastflexibla flotta som skapar förutsättningar för effektiv lastning. Genom effektivisering, kontinuerliga förbättringar och återvinning begränsas och reduceras även påverkan under hela fartygets livscykel.

Läs mer om mål 12 här.