Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Concordia Maritime bidrar till att stärka internationellt samarbete och teknikfrämjande inom sin sektor genom anslutning till internationella organisationer och avtalsstandarder, och genom att vara en engagerad samhällspartner i de samhällen vi verkar i. Sjöfart är en global verksamhet som sammanför människor och påverkar samhällen över hela världen. Vi stöttar initiativ och partnerskap som bidrar till att utveckla en mer miljömässig och socialt hållbar sjöfart. Genom att främja partnerskap och kunskapsutbyte bidrar vi till att stärka de lokala samhällen vi påverkar och är beroende av för en hållbar verksamhet.

Läs mer om mål 17 här.