Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Concordia Maritime erbjuder anständiga arbetsvillkor och säkra arbetsplatser. Sjöfart är förknippad med arbetsplatsrelaterade risker men genom ett kontinuerligt förbättringsarbete, intern utbildning och riskidentifiering säkerställs säkra arbetsplatser. Genom konkurrenskraftiga och anständiga arbetsvillkor samt kontinuerlig kompetensutveckling stödjer Concordia Maritime en säker och trygg arbetsmiljö, och strävar efter rättvisa arbetsvillkor och lika möjligheter för alla.

Läs mer om mål 8 här.