Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Concordia Maritimes verksamhet bidrar till ekonomisk utveckling och människors välbefinnande genom sitt bidrag till utbyggnaden av en mer hållbar infrastruktur. Concordia Maritime bidrar till innovation mot en mer hållbar transportsektor och minimering av risk inom transportsektorn genom att utveckla säkrare fartyg och arbetsplatser. Genom effektivare resursanvändning och kontinuerligt arbete med att förbättra fartyg och dess påverkan på miljön genom fartygets livscykel bidrar Concordia Maritime till att göra sjöfarten och transportsektorn mer hållbar.

Läs mer om mål 9 här.