Case Fartygsdesign

Intervju med 

Jacob Norrby

Skeppsbyggnadsingenjör på Stena Teknik

”Designen har stor påverkan på energieffektiviteten”

En stor del av ett fartygs miljö- och säkerhetsprestanda avgörs redan på ritbordet. Jacob Norrby, skeppsbyggnadsingenjör på Stena Teknik, vet mer.

Hur har skeppsbyggandet förändrats under åren?

”Jag kom in i branschen precis när kraven på dubbelskrov infördes i början på 90-talet. Det var en förändring som påverkade fartygsdesign i grunden. Sedan ett flertal år ligger stort fokus på dels energieffektivitet, dels på att hålla minimera risken för olyckor och incidenter. Det påverkar också villkoren för fartygsdesign.”

Hur då?

”Hur energieffektivt och säkert ett fartyg kommer att vara under de 20–25 år det är i drift avgörs till största del av det inledande designarbetet. Det är i idé- och konceptarbetet, innan kontrakten med varven skrivs, vi kan påverka fartygets prestanda allra mest – inte minst genom utformning av skrovet. När det kommer till incidenter handlar ju mycket om handhavande, men utformningen av fartyget kan både påverka och underlätta säkerhetsarbetet ombord, till exempel genom hur accessvägar, lejdare och annat arrangeras ombord.”

Vad kan göras på befintliga fartyg?

”För att öka energieffektiviteten vid lägre farter kan till exempel VTA-turbiner installeras. Men det är framför allt om fartygen har ändrat driftsprofil – fart, lastintag, isklass, typ av laster – som man kan hitta tekniska lösningar för öka energieffektiviteten. I sådana fall kan man titta på derating av huvudmotor, ny propeller, roderbulb, energiåtervinning och så vidare.”

Du var med och utvecklade IMOIIMAX-konceptet. På vilket sätt utmärker sig det?

”Vi kunde lägga ned mer designtid på den hydrodynamiska utformningen än vad som är brukligt. Fartygen fick därför betydligt bättre bränsleeffektivitet för samma lastintag och fart. Fartygen är också optimerade för IMO2-laster då de är byggda med fler och mindre lasttankar än normalt. Detta ger en större utnyttjandegrad av fartygets lastkapacitet. Ser vi till lasthanteringen har den väsentligt större kapacitet och tillåter även effektivare lossning och rengöring.”


Om Stena Teknik

Stena Teknik är en resurs för samtliga marina affärsområden inom Stena Sfären. Verksamheten omfattar ny- och ombyggnadsprojekt, allmän marinteknisk rådgivning samt upphandling. Dessutom bedrivs forskning och utveckling inom det marina området. Arbetet omfattar all typ av shipping, från persontrafik till oljetankers och riggar. Stena Teknik har genom dessa olika åtaganden byggt upp en omfattande kunskapsbank inom marin teknik och skeppsbyggnad och är idag en av de ledande aktörerna globalt. Ett bevis på den höga kompetensen är att Stena Teknik ofta får fungera som remissinstans för olika frågor kring skeppsteknik inom EU.