En ansvarstagande arbetsgivare

För att möjliggöra säkra transporter krävs tillgång till kompetenta besättningar. Konkurrensen om välutbildade sjömän är och kommer även fortsättningsvis att vara hård. Samtidigt gör en ny generation inträde på arbetsmarknaden och ställer nya krav på arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Concordia Maritime och Northern Marine Management vill vara attraktiva arbetsgivare som utöver konkurrenskraftiga villkor även erbjuder utvecklande och säkra arbetsplatser. Respekt för individen, möjlighet till kompetensutveckling, sociala förmåner och en stark säkerhetskultur är viktiga bitar i detta arbete. Samtliga ombordanställda verkar under ITF-avtal (International Transport Workers’ Federation).