Mål och måluppfyllnad

Safety first 

Mål 2019 Utfall 2019  Mål 2020 
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) 0 0 0
Genomsnittligt antal vettingobservationer (hela flottan) <4 2,1 <4
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn 0 0 0
Antal piratrelaterade incidenter 0 0 0
Skada på egendom 0 4 0
High Potential Near Miss 0 4 0
High Risk Observation 0 0 0