Nolltolerans kring droger och alkohol

Ombord på Concordia Maritimes fartyg råder nolltolerans mot alkohol och droger.

Kapten på respektive fartyg har rätt att utföra oannonserade tester och därutöver utförs även slumpvisa kontroller regelbundet av tredje part.

Under 2020 genomfördes tester på samtliga fartyg och vid inget tillfälle påvisades någon påverkan av alkohol eller droger.