Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

Concordia Maritime är ett av de bolag som är med och stöder verksamheten ombord på Mercy Ships sjukhusfartyg.

Mercy Ships är en välgörenhetsorganisation som erbjuder gratis operationer, tandvård och annan kvalificerad medicinsk vård för människor i fattiga länder där det saknas annan möjlighet att få nödvändig vård. Mercy Ships driver världens största privata sjukhusfartyg, Africa Mercy med sex fullutrustade operationsrum och sex sjuksalar med totalt 80 sängar ombord.

Sedan 1978 har organisationen bistått mer än 2,5 miljoner personer. Förutom operationer erbjuder Mercy Ships i nära samarbete med de olika värdländerna utbildning för sjuksköterskor och läkare. Omkring 1 000 volontärer från cirka 40 olika nationer stödjer arbetet varje år.

Tack vare samverkan mellan aktörer inom transport och handel under Cargo Day kan Mercy Ships fortsätta att använda sjukhusfartyget och därigenom förbättra tillvaron för miljontals nödlidande människor.

För mer information, besök www.mercyshipscargoday.org och www.mercyships.se.