Aktieägare

Uppdaterad 2020-05-11.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,3 1,9
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC BANK NV, W-8IMY 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 650 62,3
501--1,000 603 14,2
1,001-5,000 644 15,1
5,001-10,000 137 3,2
10,001-15,000 50 1,2
15,001-20,000 37 0,9
20,001- 134 3,1
Totalt 4 255 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,5 5,4
Svenska ägare 90,5 94,6
Varav
- Institutioner 63,2 79,0
- Privatpersoner 27,5 15,5
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,4 84,2
20 största ägarna 77,1 86,9
50 största ägarna 83,2 90,4
100 största ägarna 87,6 92,9