Aktieägare

Per 2021-05-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,1 1,8
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
KBC Bank NV 0,8 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 569 62,6
501–1 000 548 13,3
1 001–5 000 637 15,5
5 001–10 000 136 3,3
10 001–15 000 42 1,0
15 001–20 000 28 0,7
20 001– 145 3,5
Totalt 4 105 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,7 5,0
Svenska ägare 91,3 95,0
Varav
- Institutioner 62,8 78,8
- Privatpersoner 28,5 16,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,5 84,3
20 största ägarna 76,5 86,6
50 största ägarna 82,8 90,2
100 största ägarna 87,9 93,1