Aktieägare

Per 2021-11-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 3,8 2,2
Avanza Pension Försäkring AB 3,5 2,0
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ponderus Invest AB 1,0 0,6
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 516 63,2
501–1 000 516 13,0
1 001–5 000 603 15,1
5 001–10 000 135 3,4
10 001–15 000 42 1,1
15 001–20 000 31 0,8
20 001– 139 3,5
Totalt 3 982 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,3 4,8
Svenska ägare 91,7 95,2
Varav
- Institutioner 63,7 79,3
- Privatpersoner 27,9 15,9
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,7 84,4
20 största ägarna 76,9 86,8
50 största ägarna 83,7 90,7
100 största ägarna 88,5 93,5