Aktieägare

Per 2022-10-31

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 4.6 2,6
Ponerus Invest AB 3,7 2,1
Bengt Stillström 2,9 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,7 0,4
Nordenet Pensionsföräkring AB 0,6 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 636 65,4
501–1 000 492 12,2
1 001–5 000 556 13,8
5 001–10 000 136 3,4
10 001–15 000 50 1,2
15 001–20 000 29 0,7
20 001– 131 3,2
Totalt 4 030 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,4 4,8
Svenska ägare 91,6 95,2
Varav
- Institutioner 65,3 80,2
- Privatpersoner 26,4 15,0
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 74,1 85,2
20 största ägarna 78,3 87,6
50 största ägarna 84,4 91,1
100 största ägarna 89,1 93,8