Aktieägare

Uppdaterad 2019-12-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,2 1,8
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 2,2 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
State Street Bank and Trust Co, W9 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 154 75,7%
1 001–10 000 785 18,8%
10 001–20 000 98 2,4%
20 001– 131 3,1%
Totalt 4 168 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,5 5,4
Svenska ägare 90,5 94,6
Varav
- Institutioner 63,7 79,3
- Privatpersoner 26,8 15,3
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,1 84,1
20 största ägarna 77,1 87,0
100 största ägarna 87,7 93,0