Aktieägare

Uppdaterad 2020-06-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,1 1,8
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC BANK NV, W-8IMY 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 687 62,0
501--1,000 597 13,8
1,001-5,000 679 15,7
5,001-10,000 144 3,3
10,001-15,000 54 1,2
15,001-20,000 38 0,9
20,001- 136 3,1
Totalt 4 334 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,6 5,5
Svenska ägare 90,4 94,5
Varav
- Institutioner 62,8 78,8
- Privatpersoner 27,6 15,8
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,3 84,2
20 största ägarna 76,8 86,8
50 största ägarna 83,0 90,3
100 största ägarna 87,3 92,8