Aktieägare

Per 2023-08-31

10 största ägarna
  Kapital, % Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Ponderus Invest AB 4,8 2,8
Avanza Pension Försäkring AB 3,8 2,1
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Bengt Stillström 1,8 1,1
SIX SIS AG 1,6 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,4 0,8
Mikael Hermansson 1,0 0,6

 

Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 557 65,6
501–1 000 478 12,3
1 001–5 000 530 13,6
5 001–10 000 123 3,1
10 001–15 000 48 1,2
15 001–20 000 32 0,8
20 001– 132 3,4
Totalt 3 900 100,0

 

Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,9 5,1
Svenska ägare 91,1 94,9
Varav
- Institutioner 65,7 80,5
- Privatpersoner 25,3 14,4

 

Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 74,3 85,3
20 största ägarna 78,7 87,9
50 största ägarna 84,6 91,2
100 största ägarna 89,3 93,9