Aktieägare

Per 2020-12-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,0 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
KBC BANK NV, W-8IMY 0,9 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 585 62,3
501--1,000 574 13,8
1,001-5,000 620 14,9
5,001-10,000 144 3,5
10,001-15,000 52 1,2
15,001-20,000 38 0,9
20,001- 137 3,3
Totalt 4 150 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,8 5,0
Svenska ägare 91,2 95,0
Varav
- Institutioner 62,8 78,8
- Privatpersoner 28,4 16,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,5 84,3
20 största ägarna 76,5 86,6
50 största ägarna 82,9 90,3
100 största ägarna 87,7 93,0