Aktieägare

Per 2022-07-29.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 4.8 2,7
Bengt Stillström 2,9 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Ponderus Invest AB 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,4 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
Traction AB 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 634 65,0
501–1 000 501 12,4
1 001–5 000 573 14,1
5 001–10 000 135 3,3
10 001–15 000 49 1,2
15 001–20 000 32 0,8
20 001– 131 3,2
Totalt 4 055 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,2 4,7
Svenska ägare 91,8 95,3
Varav
- Institutioner 65,0 80,0
- Privatpersoner 26,8 15,3
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,2 84,7
20 största ägarna 77,9 87,4
50 största ägarna 84,3 91,1
100 största ägarna 88,9 93,7