Aktieägare

Per 2021-08-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,0 2,3
Avanza Pension Försäkring AB 3,5 2,0
Stig Andersson 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC Bank NV 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 528 62,6
501–1 000 535 13,3
1 001–5 000 618 15,3
5 001–10 000 137 3,4
10 001–15 000 43 1,1
15 001–20 000 31 0,8
20 001– 144 3,6
Totalt 4 036 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,6 4,9
Svenska ägare 91,5 95,1
Varav
- Institutioner 63,4 79,2
- Privatpersoner 28,0 16,0
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,5 84,3
20 största ägarna 76,6 86,7
50 största ägarna 83,3 90,5
100 största ägarna 88,1 93,2