Aktieägare

Uppdaterad 2020-03-09.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,1 1,8
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 2,2 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC BANK NV, W-8IMY 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3178 76%
1 001–10 000 771 18,4%
10 001–20 000 98 2,3%
20 001– 136 3,3%
Totalt 4 183 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,8 5,6
Svenska ägare 90,2 94,4
Varav
- Institutioner 62,9 78,8
- Privatpersoner 27,4 15,6
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,1 84,1
20 största ägarna 76,9 86,8
100 största ägarna 87,6 92,9