Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande ”Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme”

Concordia Maritime publicerar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme” som offentliggjordes idag den 11 maj 2022 kl 16:15 CEST. Rättelsen avser att mailversionen av pressmeddelandet saknade hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).

Följande text skulle ha varit med i mailversionen av pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 16:15 CEST.

PDF