Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnMarket Update 2018-12-21

Stark avslutning på året

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-12-18

Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-12-14

Concordia Maritime lanserar webbquiz tillsammans med Håll Sverige Rent

Läs artikeln

Nyhet 2018-11-19

Efter lång väntan – nu har vändningen startat

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-11-08

Delårsrapport 1 januari–30 september 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-11-05

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-10-22

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-10-09

Concordia Maritime arrangerade lyckad skräpplockningsaktivitet i Långedrag

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-09-06

Förlängd utbefraktning av P-MAX-tankern Stena Provence

Läs artikeln

Nyhet 2018-09-05

Nå, när kommer vändningen…?

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-08-14

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-08-06

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-07-25

Stärkta positioner på volatil marknad

Läs artikeln

Market Update 2018-06-21

Lagernivåerna nu normaliserade

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-05-25

Concordia Maritime stärker sin position inom råoljetanksegmentet

Läs artikeln

Market Update 2018-04-27

Stärkt tro på successivt starkare marknad

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-24

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 24 april 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-24

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-20

Concordia Maritime ökar engagemanget för renare hav

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-18

Concordia Maritime samarbetar med Havsmiljöinstitutet för mätning av mikroplast i världshaven

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-04-16

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-03-22

Kallelse till årsstämma

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-03-22

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Läs artikeln

Market Update 2018-03-05

Små förbättringar i produkttank, fortsatt tungt för råoljetankers

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-02-27

Concordia Maritime ansluter sig till World Ocean Council för hållbar sjöfart

Läs artikeln

Market Update 2018-02-06

Mediokert för produkttank – rekordlågt för råoljetankers

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-22

TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2018-01-10

Fortsatt positionering inför förväntad marknadsuppgång

Läs artikeln