Årsstämma

Årsstämma 2020

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma 2020 kommer hållas den 29 april 2020 kl 13:00 på Elite Park Avenue, i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Concordia Maritime via post till:
Concordia Maritime AB (publ),
Att: Bolagsstämma, 405 19 Göteborg.
Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 11 mars 2020.

Föregående år