Årsstämma

Årsstämma 2020

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma 2020 hölls den 29 april 2020 kl 13:00 på Elite Park Avenue, i Göteborg.

Se VD och CFOs sammanfattning här.

Föregående år