PressRelease 2018-12-18

Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

Presentation

Concordia Maritime besöker Aktiespararnas årsmöte

Den 16:e januari presenterar VD Kim Ullman företaget på Aktiespararnas årsmöte.

Podcast: Capital Link Januari 2019

Podcast om Concordia Maritimes hållbarhetsinitiativ

2019-01-16

Marknadens utveckling

$15 917
2019-01-11

Market update: 21 december

Stark avslutning på året

Video

"Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete"

Quiz

Vad vet du om skräpet i havet? 

Gör Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents quiz

Kalender

Q4 2018 30 januari 2019 
Q1 2019 25 april 2019 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Rapport

Årsredovisning 2017