PressRelease 2021-11-15

Concordia Maritime genomför VD-byte

Q3 2021

Delårsrapport Q3

Stora Aktiedagen 2021

Presentation vid
Stora Aktiedagen
1 december

2021-12-06

Marknadens utveckling

$8 759
2021-12-03
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Ny Market Update december 2021

Marknaden – varför inte än och varför nu…

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Bokslutskommuniké 2021 10 feb 2022
Årsredovisning 2021 24 mars 2022
Delårsrapport Q1 samt
årsstämma 2022
27 apr 2022
Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022

Mål och strategi

En hållbar tanksjöfart