PressRelease 2021-07-12

Kallelse till extra bolagsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Q1 2021

Delårsrapport Q1

Extra bolagsstämma 2021

Här finns handlingar och mer information.

2021-07-23

Marknadens utveckling

$3 185
2021-07-16
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE – Maj 2021

Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Glad sommar önskar Concordia Maritime

Vi önskar alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt glad sommar!

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Halvårsrapport 2021 12 aug 2021
Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

Samhällsengagemang

Framgångsrik provtur för Global Mercy