PressRelease 2019-04-25

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

Q1 2019

Delårsrapport Q1

Årsstämma 2019

Concordia Maritimes årsstämma hölls torsdagen den 25 april 2019 på Elite Park Avenue, Göteborg.

2019-05-24

Marknadens utveckling

$9 921
2019-05-17

Analys Kepler Chevreux:

”Starka utsikter för 2020 överväger kortsiktiga risker”

Video

"Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete"

Rapport

Årsredovisning 2018

Kalender

Q2 2019 15 augusti 2019
Q3 2019 5 november 2019
Q4 2019 30 januari 2020

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Quiz

Vad vet du om skräpet i havet? 

Gör Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents quiz