News 2020-09-29

Concordia Maritime har Sveriges bästa årsredovisning

Q2 2020

Delårsrapport Q2

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Concordias Maritimes och HSR skoltävling ”Från land till hav” avgjord

2020-10-19

Marknadens utveckling

$6 216
2020-10-16
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE - September 2020

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

Samhällsengagemang

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

ABGSC Investor Days 7 september
Q3 2020 3 november 
Q4 2020 28 januari

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

ABGSC Investor Day September 2020

VD Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknaden