Om Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor.

Vår landorganisation består av ett fåtal personer. En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning köps istället in från samarbetspartners främst inom Stena Sfären. Det nära samarbetet säkerställer tillgång till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation.

Största ägare till Concordia Maritime AB är Stena Sessan AB.