PressRelease 2018-01-22

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Rapport

Bokslutskommuniké
1 januari–31 december

 

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

2018-01-23

Marknadens utveckling

$9 470
2017-jan-19

Market update: 22 december

"Ökad aktivitet på tankmarknaden"

Vår fartygsflotta

Hållbarhet

Intervju med Jacob Norrby, skepps­byggnads­ingenjör på Stena Teknik.

Kalender

Q4 2017 30 januari 2018 
Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day