PressRelease 2018-04-24

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 24 april 2018

Rapport

Delårsrapport Q1

Årsstämma 2018

24 april, kl. 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg

2018-04-25

Marknadens utveckling

$10 678
2018-apr-20

Market update: 5 Mars

"Små förbättringar inom produkttank - fortsatt tungt för råoljetankers"

Vår fartygsflotta

Rapport

Årsredovisning 2017

Kalender

Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 
Q3 2018 8 november 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Captal Link’s podcast

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?