1 januari – 30 juni 2015

 • Vinst före skatt kvartal 2: MSEK 44,0 (42,1)
  Halvår: MSEK 72,2 (52,3)
 • EBITDA kvartal 2: MSEK 99,5 (86,5)
  Halvår: MSEK 181,7 (138,2)
 • Genomsnittlig intjäning produkttank (spot)
  kvartal 2: 21 800 USD/dag (10 700 USD/dag)
  Halvår: 20 900 USD/dag (13 300 USD/dag)

Efter rapportperiodens utgång

 • I slutet av juli togs leverans av ännu ett inhyrt Suezmaxfartyg. Chartertiden löper över ett år, med option för ännu ett år. Concordia Maritimes position i fartyget motsvarar en andel om 50 procent.

Telekonferens/webcast: Presentation av det andra kvartalet 2015

 

Nyckeltal

 

Kvartal 2
(apr-juni)

Halvår
(jan-juni)

Helår
  2015 2014  2015 2014 2014
Totalt intäkter, MSEK 204,3 166,2 382,8 301,4 531,2
EBITDA, MSEK 99,5 86,5 181,7 138,2 201,0
EBITDA, MUSD 11,8 13,2 21,7 21,2 29,3
Rörelseresultat, MSEK 52,3 52,2 91,4 68,1 56,4
Resultat efter skatt, MSEK 44,0 40,1 72,2 52,3 8,7
Soliditet, % 42 44 42 44 42
Tillväxt i eget kapital, % –2 8 10 8 22
Räntabilitet på eget kapital, % 2 2 2 2 1
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 229,5 362,0 229,5 362,0 233,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,92 0,84 1,51 1,10 0,18
Eget kapital per aktie, SEK 36,30 29,26 36,30 29,26 32,99