1 januari–31 december 2020

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 165,7 (317,6)
  12 mån: MSEK 1 025,8 (1 140,2)

 • EBITDA
  Q4: MSEK –4,6 (62,3)
  12 mån: MSEK 277,8 (249,5)

 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –86,5 (–29,3)
  12 mån: MSEK –65,1 (–102,3)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –1,83 (–0,62)
  12 mån: SEK –1,38 (–2,15)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Två planerade dockningar ­genomförda

 • Finansiering av installation av ballastvattenrening och refinansiering av checkkredit

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 (0) SEK per aktie till bolagsstämman

 • Martin Nerfeldt ny CFO och medlem av koncernledningen

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2020 2019  2020 2019
Totala intäkter, MSEK 165,7 317,6 1 025,8 1140,2
EBITDA, MSEK –4,6 62,3 277,8  249,5
EBITDA, MUSD 0,1  6,5 30,2 26,4
Rörelseresultat, MSEK –59,9 –3,3 32,6 –0,4
Resultat före skatt, MSEK –86,5 –29,3 –65,1 –102,3
Resultat efter skatt, MSEK –87,4 –29,5 –66,0 –102,6
Soliditet, % 28 29 28 29
Räntabilitet på eget kapital, % –6 –1 –6  –9
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
378,0 354,8 378,0 354,8
Resultat efter skatt per aktie, SEK –1,83 –0,62 –1,38 –2,15
Eget kapital per aktie, SEK 16,66 22,12 16,66 22,12
Lost Time Injury 1 0 2 1