1 januari–31 mars 2021

 • Totala intäkter kvartal 1:
  MSEK 179,6 (348,6)

 • EBITDA kvartal 1:
  MSEK –45,7 (123,2)

 • Resultat före skatt kvartal 1:
  MSEK –120,2 (29,0)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
  SEK –2,54 (0,61)

Händelser under första kvartalet

 • Förhandlingar med långivande banker och Stena för att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet
 • Tillfällig waiver för kovenant erhållen från långivande banker
 • Tre planerade dockningar genomförda
 • Stena Polaris CVC-kontrakt förlängt till juni 2021
 • Stena Paris utkontrakterad på TC-kontrakt till augusti 2021

Nyckeltal

  Kvartal 1
(jan–mar)
Helår
  2021 2020 2020
Totala intäkter, MSEK 179,6 348,6 1 025,8
EBITDA, MSEK -45,7 123,2 277,8 
EBITDA, MUSD -5,4 12,7 30,2 
Rörelseresultat, MSEK -101,9 58 32,6 
Resultat före skatt, MSEK  -120,2 29,0 -65,1
Resultat efter skatt, MSEK  -121,4 29,0 -66,0
Soliditet, % 25 29 28
Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
232,7 398,8 378,0
Resultat efter skatt per aktie, SEK -2,54 0,61 -1,38
Eget kapital per aktie, SEK 15,90 22,99 16,66
Lost Time Injury 0 1 2