Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 10 februari 2022, kl 15.00 CET.

Bokslutskommunikén för år 2021 presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Erik Lewenhaupt, VD
Martin Nerfeldt, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

SE: +46856642692
UK: +443333009265
US: +16467224902

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q4-2021

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén för år 2021 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF