Delårsrapport 1 januari–30 juni 2023

Fortsatta avyttringar i stark fartygsmarknad

En bild som visar moln, utomhus, himmel, vatten

Automatiskt genererad beskrivning

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 114,7 (180,8)
  H1: MSEK 210,3 (304,9)
   
 • EBITDA
  Q2: MSEK 72,1 (102,7)
  H1: MSEK 109,8 (132,4)
   
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 43,3 (36,5)
  H1: MSEK 46,3 (6,0)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK 0,78 (0,75)
  H1: SEK 0,84 (0,11)

Händelser under andra kvartalet

 • Försäljning och leverans av Stena Penguin.
   

Händelser efter kvartalets utgång

 • Försäljning av Stena Premium och Stena Progress.
 • Leverans till köparna av Stena Premium.
   

Nyckeltal jan-jun 2023

 • Totala intäkter, MSEK: 210,3 (304,9)
  varav resultat från fartygsförsäljningar: 118,4 (39,0)
 • EBITDA, MSEK: 109,8 (132,4)
 • EBITDA, MUSD: 10,5 (13,8)
 • Rörelseresultat, MSEK: 69,2 (46,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: 46,3 (6,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 40,0 (5,2)
 • Soliditet, %: 55 (20)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 39 (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 189,7 (88,9)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,84 (0,11)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 9,78 (7,18)
 • Lost Time Injury: 0 (0)

 

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 10:00 CEST.

 

PDF