Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnPressmeddelande 2023-12-12

Uttalande från den oberoende budkommittén i Concordia Maritime med anledning av uppköpserbjudandet från Stena Sessan

Läs artikeln

Market Update 2023-12-07

Ny Market update: december 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-11-15

Delårsrapport 1 januari–30 september 2023

Läs artikeln

Market Update 2023-11-07

Ny Market update: november 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-11-01

Inbjudan till presentation av Q3 2023

Läs artikeln

Market Update 2023-10-05

Ny Market update: oktober 2023

Läs artikeln

Market Update 2023-09-05

Ny Market update: september 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-08-24

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-08-15

Inbjudan till presentation av Q2 2023

Läs artikeln

Market Update 2023-08-09

Ny Market update: augusti 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-08-04

Avtal avseende försäljning av två produkttankfartyg

Läs artikeln

Market Update 2023-07-05

Ny Market update: juli 2023

Läs artikeln

Market Update 2023-06-02

Ny Market update: juni 2023

Läs artikeln

Nyhet 2023-05-19

”Över älven och ut på världshaven” – historien om Concordia Maritime

Läs artikeln

Market Update 2023-05-05

Ny Market update: maj 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-05-04

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 4 maj 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-05-04

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-05-03

Avtal avseende försäljning av produkttankfartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-04-21

Inbjudan till presentation av Q1 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-04-13

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Läs artikeln

Market Update 2023-04-04

Ny Market update: april 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-03-28

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Market Update 2023-03-06

Ny Market update: mars 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-02-09

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022

Läs artikeln

Market Update 2023-02-03

Ny Market update: februari 2023

Läs artikeln

Pressmeddelande 2023-01-30

Inbjudan till presentation av Q4 2022

Läs artikeln

Market Update 2023-01-05

Ny Market update: januari 2023

Läs artikeln